Omgang

Hoe kan ik het gezag en/of de omgang wijzigen?

Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij.

Gaat u scheiden of uit elkaar? Dan houdt u samen het gezag.
Wilt u dit niet? Dan moet u aan de rechter vragen of één van u het gezag kan krijgen. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. U kunt samen of alleen aan de rechter vragen of één van u het gezag kan krijgen. De rechter zal dit alleen in bijzondere situaties toestaan.
Houdt u wel samen het gezag? Dan betekent dat niet dat u ook samen voor het kind moet blijven zorgen. Vaak zal één van de ouders dit vooral doen. U maakt wel samen afspraken over de opvoeding. Ook belangrijke beslissingen over het kind neemt u samen. Al die afspraken komen in het ouderschapsplan.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen.

U hebt recht op en de plicht tot omgang met uw kinderen. Dat is wat anders dan de zorg hebben voor uw kinderen. Ouders die gezag hebben, moeten namelijk een zorgverdeling maken.

Kunt u het niet eens worden over de omgang? Dan kunt u alleen of samen aan de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan ook als u niet getrouwd bent geweest.

Wie kan een omgangsregeling vragen? Behalve de ouders kunnen mensen die een nauwe band met het kind hebben een omgangsregeling vragen. Bijvoorbeeld de ex-partner of ex-voogd. Ook pleegouders, stiefouders of grootouders kunnen een omgangsregeling vragen.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen en/of de brochure bekijken.

 
scheiding
zorgplan
alimentatie
jaarlijkse indexatie
termijnen
huwelijkse voorwaarden
vFAS gecertificeerde advocaten
kosten

Folders

  1. UIT ELKAAR EN KINDEREN Een folder over het zorgplan of zorgmodel.
  2. SAMEN UIT ELKAAR Een folder van de vFas over echtscheidingsbemiddeling.
  3. OUDERSCHAPSMODEL OF ZORGMODEL Hier kunt u een voorbeeld van een zorgplan bekijken.
  4. ALIMENTATIE Hier kunt u de pdf bekijken van de brochure alimentatie van de Rijksoverheid.
  5. GEZAG Hier kunt de brochure lezen of uitprinten met betrekking tot gezag.
  6. GEDRAGSREGELS VAN DE vFAS. Hier kunt de gedragregels vinden van de vFAS.
omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.