Mr. Karin van Bijsterveld

Samen op zoek naar de oplossing.

Mijn naam is Mr. Karin van Bijsterveld. Ik ben als zelfstandig advocaat & mediator verbonden aan de maatschap Houtsmuller-Boitelle advocaten te Hilversum.

Ik ben gecertificeerd vFas echtscheidingsbemiddelaar. Mijn credo is dat met een goede bemiddeling in de meeste gevallen voorkomen kan worden dat conflicten escaleren en verhoudingen blijvend verstoord worden.

Naast mijn werk als advocaat ben ik bestuurlijk actief.

In 2019 ben ik benoemd tot voorzitter van NL Actief. NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 2.5 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Daarmee is NL Actief de grootste sportorganisatie van Nederland. 

Sinds 2018 ben ik President-Commissaris raad van commissarissen Recreatieschap Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland is dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving.

In 2015 ben ik als bestuurder toegetreden tot de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en in 2016 benoemd als voorzitter. De SWS heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van sportverenigingen.

Van december 2012 tot december 2018 was ik lid van de Raad van Toezicht van de Kennisinstituut Sport (voorheen NISB). Het Kenniscentrum sport is het instituut dat een vitale samenleving nastreeft, waarin iedereen actief is. Van jong tot oud, welke levensstijl je ook hebt. Wij brengen kennis in beweging, letterlijk en figuurlijk. Kennis over sport en beweging: Kennisinstituut Sport heeft het, verrijkt het én deelt het graag met anderen. Professionals kunnen deze solide kennis toepassen en zo zorgen we er samen voor dat uiteindelijk steeds meer Nederlanders in beweging komen.

Van 2014 tot 2016 ben ik voorzitter geweest van de Europese werkgeversorganisatie in de sport (EASE). Deze organisatie is door de Europese Commissie erkend als onder-handelingspartner vanuit werkgeverszijde aan de Europese cao tafel. Een samenwerking op Europees niveau van nationale en internationale werkgevers- en werknemersorganisaties/vakbonden.

Van 2008 tot 2016 was ik vice-voorzitter van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS). De WOS is een werkgeversvereniging, die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen. In 2009 ben ik benoemd als vice-voorzitter.

Van 2011 tot 2017 was ik tot bestuurslid gekozen van Tennis Europe en voorzitter van de Junior Committee van Tennis Europe. Van 2012 tot 2016 was ik tevens lid van de Junior Committee van de Internationale Tennis Federatie (ITF).

Vanaf december 2006 tot december 2010 ben ik voorzitter geweest van de tennisbond (KNLTB). Ik was daarmee de jongste en de eerste vrouwelijke voorzitter sinds het ontstaan van de vereniging in 1899.

Van 2009 tot 2012 ben ik actief geweest als voorzitter van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Een initiatief van de Ministeries VWS en OCW. Het Rijk wil de onderwijs- en sportsector en gemeenten ondersteunen om de noodzakelijke verbindingen te leggen, de samenhang in de ontwikkelingen op het gebied van sport en onderwijs te vergroten en de samenwerking tussen de partijen te verbeteren.

Heeft u een vraag of wilt u verder geïnformeerd worden neem dan contact met mij op.


Karin van Bijsterveld

omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.