Contracten

Het opstellen van een arbeidscontract is vakwerk.

Het arbeidscontract is de overeenkomst, waarbij de werknemer zich verplicht onder het gezag van de werkgever werk te verrichten en de werkgever de werknemer als tegenprestatie een salaris betaalt.

In een arbeidsovereenkomst komt een aantal zaken aan de orde. Sommige van die onderwerpen zijn wettelijk vastgesteld en andere zijn meer facultatief en toegespitst op uw onderneming.

De navolgende onderwerpen dienen in ieder geval aan de orde te komen.

De naam, adres en vestigingsplaats van werkgever;

De naam en adresgegevens van de werknemer;

De plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

De functie van de werknemer of een omschrijving van de werkzaamheden;

De datum waarop de werknemer in dienst treedt;

Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;

Hoeveel uur wordt er per dag of per week gewerkt;

Het loon en de termijn van uitbetaling;

De hoogte van het vakantiegeld;

Het aantal vakantiedagen;

De CAO, als die van toepassing is;

De pensioenregeling, als die van toepassing is.

Als u vragen heeft over uw arbeidsovereenkomst dan kunt u contact met mij opnemen.

 
arbeidsrecht
ontslag aanvragen
ontslag krijgen
contact
omhoog

Disclaimer & Copyright © Mr. K. van Bijsterveld. Webdesign door mind-the-gap webdesign.